_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมเทศนาจากพระครูถาวรธรรมนิเทศ
ปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมเทศนาจากพระครูถาวรธรรมนิเทศ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าวัดปฏิบัติธรรม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมเทศนาจากพระครูถาวรธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดเขาหลาง พร้อมทั้งร่วมกันถวายดอกไม้ธูปเทียนและเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเข้าวัดฟังธรรมและน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนาไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตและรู้จักการร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2090611514418974&set=pcb.2090612091085583&type=3&theater
ข่าวโดย : ครูสืบไท ศรีอรุณ
อ่าน 93 ครั้ง
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:59:11:PM