_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การประเมินคุณภาพภายนอกจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รอบที่ 4 โดยมี นายอดุลย์ สุขเจริญ เป็นประธาน และนายกิตติ กสิณธารา,นางนงเยาว์ วาสิน ,นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ คณะกรรมการประเมิน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2090600884420037&set=pcb.2090602184419907&type=3&theater
ข่าวโดย : ครูสืบไท ศรีอรุณ
อ่าน 88 ครั้ง
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:59:57:PM