_PRINT 
logo.gif

ข่าว : จัดทำเครื่องเล่นและปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น
จัดทำเครื่องเล่นและปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น
ขอขอบคุณผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน
ในวันที่10 พ.ย. 62 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางได้มีการขอความร่วมมือไปทางผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน มาช่วยกันสร้างสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย ทางโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางขอขอบคุณผู้ปกครอง คณะครู นักเรียนร่วมจัดทำเครื่องเล่นและปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น

ข่าวโดย : ครูสืบไท ศรีอรุณ
อ่าน 108 ครั้ง
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:00:38:PM