_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
27 มกราคม 2563 นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานที่ และความสะอาดต่างๆภายในบริเวรโรงเรียน

ข่าวโดย : ครูสืบไท ศรีอรุณ
อ่าน 104 ครั้ง
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:34:25:AM