_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลาง อ.ละแม จ.ชุมพร กับ ๑๐ รางวัล ระดับจังหวัด (๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
๑๐ รางวัล ระดับจังหวัด (๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑)
ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้คำแนะนำ ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ขอบคุณผู้บริหารที่สนับสนุนโครงการ คณะครู ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลาง ที่ให้เวลานักเรียนในการฝึกซ้อม และขอบใจนักเรียนทุกคนที่มีความขยัน อดทน และทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อม และขอขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ที่สนับสนุนกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้ ครับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://drive.google.com/drive/folders/1gSC-Iq8GwzPKipB9t9Z-wAXNGzN6AstG?usp=sharing
ข่าวโดย : พิริยะ วัฒนคีรี
อ่าน 153 ครั้ง
วันที่ 26 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:28:36:PM