_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน...ลำดับที่ 3 จาก โรงเรียนทั้งหมด 131 โรงเรียน
เป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน...ลำดับที่
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
เป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน...ลำดับที่ 3 จาก โรงเรียนทั้งหมด 131 โรงเรียน และชนะเลิศได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 กิจกรรม 1.พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 2.พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 3.เล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 4.ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)ม.1-ม.3 5.คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6.สวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 7.สวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 8.ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 9.ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 10.ขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 11.โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 12.ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 13.การเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 14.การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ข่าวโดย : คนึงนิตย์ สุขขาว
อ่าน 173 ครั้ง
วันที่ 06 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:29:48:PM