_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ฝ่ายบริหาร บ.ซีพีออลล์ เยี่ยมชมโครงการของเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
ฝ่ายบริหาร
7 กันยายน 2560 ฝ่ายบริหาร บ.ซีพีออลล์ เยี่ยมชมโครงการของเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
คณะติดตามให้ทุนในการทำโครงการของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางได้ติดตามและให้ทุนสนับสนุนในกิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวโดย : คนึงนิตย์ สุขขาว
อ่าน 155 ครั้ง
วันที่ 08 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:53:18:PM