_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางได้ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Smart Kids English Skills Competition 2017 Impromptu Speech,Story Telling and Multi-Skills
ภูมิใจกับการทุ่มเทเวลา เสียสละเวลาและความสามารถของตัวเองในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้. จ.สุราษฎร์ 3 รายการ. 1. เด็กหญิงอริศรา จันทร์มุ่ย นักเรียนชั้นป.3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง. กิจกรรม Impromptu. Speech. 2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รักนุ้ย นักเรียนชั้นป.6 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรม Impromptu Speech. 3. เด็กหญิงกนกพร หีตนา นักเรียนชั้น ม.2 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมStory Telling

ข่าวโดย : สุภัทรา ด้วงรอด
อ่าน 177 ครั้ง
วันที่ 08 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:53:39:PM