_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การประกวดบรรยายธรรม ชิงโล่พระราชทาน ระดับประเทศ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลาง ระดับ ป.๑-๓ เด็กหญิงกนิษฐา เทวรังษี ระดับ ม.๑-๓ เด็กหญิงลลิตา เมืองแทน
การประกวดบรรยายธรรม
การประกวดบรรยายธรรม ชิงโล่พระราชทาน ระดับประเทศ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลาง ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวด ระดับ ป.๑-๓ เด็กหญิงกนิษฐา เทวรังษี ระดับ ม.๑-๓ เด็กหญิงลลิตา เมืองแทน
ผลการประกวด ...บรรยายธรรม ระดับ ม.๑-๓ ได้ลำดับที่ ๔ ด.ญ.ลลิตา เทืองแทน ได้เข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน วันที่ ๖ พ ค. นี้ ณ สนามราชมังคลาฯ ...ด.ญ.กนิษฐา เทวรังษี ได้ที่ ๘(เข้าเฝ้า ลำดับ ๑ -๖)

ข่าวโดย : คนึงนิตย์ สุขขาว
อ่าน 104 ครั้ง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:55:29:PM