_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ลลิตา เมืองแทน
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงลลิตา เมืองแทน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับ ม. ๑-๓ ระดับภาค ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ
เด็กหญิงลลิตา เมืองแทน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับ ม. ๑-๓ ระดับภาค ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://drive.google.com/file/d/0Bwd39GU3Y9H9cDZGZXlGZkdfWG8/view?usp=sharing
ข่าวโดย : คนึงนิตย์ สุขขาว
อ่าน 95 ครั้ง
วันที่ 23 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:00:16:PM