_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดชิงโล่พระราชทาน ระดับประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดชิงโล่พระราชทาน ระดับประเทศ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกิจกรรม ๕ รายการ ดังนี้
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดชิงโล่พระราชทาน ระดับประเทศ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกิจกรรม ๕ รายการ ดังนี้ ๑. เด็กหญิงกนิษฐา เทวรังษี การประกวดการบรรยายธรรม ระดับ ป.๑-๓ ๒. เด็กหญิงลลิตา เมืองแทน การประกวดการบรรยายธรรม ระดับ ม.๑-๓ ๓. ทีมสวดมนต์ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา (ทีมละ ๕ คน) ๔. ทีมสวดมนต์ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา (ทีมละ ๕ คน) ๕. ทีมสวดมนต์ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา (ทีมละ ๑๐ คน) คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://drive.google.com/open?id=0Bwd39GU3Y9H9S0xTMlZrYlZzVVE
ข่าวโดย : คนึงนิตย์ สุขขาว
อ่าน 92 ครั้ง
วันที่ 23 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:01:28:PM