_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ขอแสดงความยินดีกับกิจกรรมการสวดมนต์แปล อังกฤษ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลาง
ขอแสดงความยินดีกับกิจกรรมการสวดมนต์แปล
ได้เหรียญทองอันดับที่ 5 ระดับประเทศ กับกิจกรรมการสวดมนต์แปล อังกฤษ ระดับมัธยมต้น
ทางโรงเรียนขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการสวดมนต์แปล อังกฤษ ได้เหรียญทองอันดับที่ 5 ระดับประเทศ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://drive.google.com/drive/folders/0Bwd39GU3Y9H9WTNIQjBxX1hoTzg?usp=sharing
ข่าวโดย : คนึงนิตย์ สุขขาว
อ่าน 215 ครั้ง
วันที่ 31 มกราคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:51:34:AM