_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ภูมิใจกับความสำเร็จ
ภูมิใจกับความสำเร็จ
นักเรียนรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชุมพร สุราษฎร์ฯ นครศรีฯ พัทลุง) 1. เด็กหญิงวลัยทอง ศรีปัดถา รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม Story Telling ป. 4-6 2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รักนุ้ย รางวัลเหรียญทอง
ภูมิใจกับความสำเร็จ หายเหนื่อยจากการทุ่มเทเวลา ให้กับนักเรียน นักเรียนรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชุมพร สุราษฎร์ฯ นครศรีฯ พัทลุง) 1. เด็กหญิงวลัยทอง ศรีปัดถา รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม Story Telling ป. 4-6 2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รักนุ้ย รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรม Impromptu Speech ป.4-6 3. เด็กหญิงลลิตา เมืองแทน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ2 กิจกรรม Impromptu. Speech ม.1-3

ข่าวโดย : สุภัทรา ด้วงรอด
อ่าน 220 ครั้ง
วันที่ 13 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:22:36:PM