_PRINT 
logo.gif

ข่าว : The English skills contest 2016
The
ร.ร.ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน The English skills contest 2016 ณ สพป.ชพ2 จำนวน 4 รายการ
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูสุภัทรา. ด้วงรอด และร่วมภาคภูมิใจกับผลงาน นักเรียนรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จัดโดยสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. รับรางวัลระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันต่อในระดับภาค 1. เด็กหญิงวลัยทอง ศรีปัดถา รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรม Story Telling P.4-6. 2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รักนุ้ย รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรม. Impromptu Speech P.4-6. 3. เด็กหญิงลลิตา เมืองแทน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรม Impromptu. Speech M.1-3. 4. เด็กหญิงกนกพร หีตนา รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://goo.gl/photos/pUUfYhsBmwzPsqWR8
ข่าวโดย : คนึงนิตย์ สุขขาว
อ่าน 96 ครั้ง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 05:17:22:AM