โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง : CHUMCHONBANKHAOLANG SCHOOL
         เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข้อมูลสถานศึกษา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  แผนที่โรงเรียน
  ติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
         ผลงาน
  คณะกรรมการนักเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการนิเทศภายใน
  รายงานโครงการต่างๆ
  ติดต่อครู/บุคลากร
  ผลงานนักเรียน
  ข่าวการศึกษา
  ดาวโหลด
  Site โรงเรียน จากกูเกิ้ล
CHUMCHONBANKHAOLANG SCHOOL
         เว็บไซต์หน่วยงาน
  สพป.ชพ.2
  E-Office
  เว็บไซต์จากเขตพื้นที่
  เว็บไซต์จาก สพฐ.
  คุรุสภา
  สำนักงาน สกสค.
  สำนักงานทดสอบทางการศึกษา
..CHUMCHONBANKHAOLANG SCHOOL.
         สาระน่ารู้
  หลักสูตรแกนกลาง
  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ระบบ EMIS
  การศึกษาทางไกล
  DLIT
  DLTV
         เข้าสู่ระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass: 
         โครงงานนักเรียน
Untitled Document


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง  มาใหม่ อ่าน 28 ครั้ง      อ่าน 46 ครั้ง     โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 มาใหม่ อ่าน 48 ครั้ง     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลาง อ.... มาใหม่ อ่าน 53 ครั้ง     ประกาศผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค... อ่าน 68 ครั้ง    

หน้าแรก ข่าวกิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
  อ่าน 46 ครั้ง46002 มี.ค. 2561
 โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 มาใหม่ อ่าน 48 ครั้ง48006 ก.พ. 2561
 ประกาศผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค... อ่าน 68 ครั้ง68005 ม.ค. 2561
 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “Fun With English Cam... อ่าน 60 ครั้ง60006 ธ.ค. 2560
 ประมวลภาพกิจกรรมละแมเกมส์ ปี 2560 อ่าน 66 ครั้ง66008 ก.ย. 2560
 กิจกรรม วันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560 มาใหม่ อ่าน 120 ครั้ง120018 ม.ค. 2560
 กิจกรรม วันปีใหม่ 2560 มาใหม่ อ่าน 87 ครั้ง87018 ม.ค. 2560
 ค่ายภาษาอังกฤษ Fun with english canp ครั้งที่ 2 มาใหม่ อ่าน 151 ครั้ง151013 ธ.ค. 2559
 กิจกรรม  มาใหม่ อ่าน 115 ครั้ง115022 พ.ย. 2559
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มาใหม่ อ่าน 125 ครั้ง125014 ก.ค. 2559
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลาง อ.... มาใหม่ อ่าน 53 ครั้ง53026 ม.ค. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้ไปแข่งขันต่อ... อ่าน 65 ครั้ง65005 ม.ค. 2561
 เป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน...ลำดับที่ 3 จาก โรงเรียน... มาใหม่ อ่าน 65 ครั้ง65006 ธ.ค. 2560
 ฝ่ายบริหาร บ.ซีพีออลล์ เยี่ยมชมโครงการของเรียนชุมชน... อ่าน 73 ครั้ง73008 ก.ย. 2560
 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่ อ่าน 85 ครั้ง85008 ก.ย. 2560
 ผลการแข่งขันกรีฑา ทุ่งหลวงสัมพันธ์ครั้งที่ 7 อ่าน 69 ครั้ง69010 ก.ค. 2560
 กีฬาทุ่งหลวงสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 จะเริ่มแล้วครับ มาใหม่ อ่าน 70 ครั้ง70005 ก.ค. 2560
 ร่วมภาคภูมิใจกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเท... มาใหม่ อ่าน 97 ครั้ง97016 พ.ค. 2560
 การประกวดบรรยายธรรม ชิงโล่พระราชทาน ระดับประเทศ ร.... มาใหม่ อ่าน 75 ครั้ง75016 พ.ค. 2560
 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ลลิตา เมืองแทน มาใหม่ อ่าน 72 ครั้ง72023 มี.ค. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าววิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง  มาใหม่ อ่าน 28 ครั้ง28014 มี.ค. 2562

ข่าวยอดนิยม
 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ไปร่่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใ... มาใหม่ อ่าน 159 ครั้ง24 ธ.ค. 2559
 ค่ายภาษาอังกฤษ Fun with english canp ครั้งที่ 2 มาใหม่ อ่าน 151 ครั้ง13 ธ.ค. 2559
 1 โรงเรียน 1อาชีพ 1ผลิตภัณฑ์ มาใหม่ อ่าน 145 ครั้ง12 ก.ค. 2559
 ภูมิใจกับความสำเร็จ มาใหม่ อ่าน 127 ครั้ง13 ส.ค. 2559
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มาใหม่ อ่าน 125 ครั้ง14 ก.ค. 2559
 กิจกรรม วันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560 มาใหม่ อ่าน 120 ครั้ง18 ม.ค. 2560
 กีฬาทุ่งหลวงสัมพันธ์ครั้งที่ 6 มาใหม่ อ่าน 117 ครั้ง16 มิ.ย. 2559
 ขอแสดงความยินดีกับกิจกรรมการสวดมนต์แปล อังกฤษ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลาง มาใหม่ อ่าน 117 ครั้ง31 ม.ค. 2560
 กิจกรรม  มาใหม่ อ่าน 115 ครั้ง22 พ.ย. 2559
 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ขอแสดงความยินดีกับรางวัล การประกวดบรรยายธรรม ... มาใหม่ อ่าน 106 ครั้ง16 ก.พ. 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทรศัพท์ : 077-507857 โทรสาร : 077-507856 E-mail : khaolang005@gmail.com เว็บไซต์ : www.khaolangschool.ac.th