โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง : CHUMCHONBANKHAOLANG SCHOOL
         เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข้อมูลสถานศึกษา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  แผนที่โรงเรียน
  ติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
         ผลงาน
  คณะกรรมการนักเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการนิเทศภายใน
  รายงานโครงการต่างๆ
  ติดต่อครู/บุคลากร
  ผลงานนักเรียน
  ข่าวการศึกษา
  ดาวโหลด
  Site โรงเรียน จากกูเกิ้ล
CHUMCHONBANKHAOLANG SCHOOL
         เว็บไซต์หน่วยงาน
  สพป.ชพ.2
  E-Office
  เว็บไซต์จากเขตพื้นที่
  เว็บไซต์จาก สพฐ.
  คุรุสภา
  สำนักงาน สกสค.
  สำนักงานทดสอบทางการศึกษา
..CHUMCHONBANKHAOLANG SCHOOL.
         สาระน่ารู้
  หลักสูตรแกนกลาง
  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ระบบ EMIS
  การศึกษาทางไกล
  DLIT
  DLTV
         เข้า/ออก ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass: 
         QR Code
Untitled Document


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  รับสมัครนักเรียนใหม่ อ่าน 88 ครั้ง     ปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมเทศนาจากพระครูถาวรธรรมนิเท... 13 รูป อ่าน 70 ครั้ง     การประเมินคุณภาพภายนอกจาก 10 รูป อ่าน 68 ครั้ง     จัดทำเครื่องเล่นและปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น 4 รูป มาใหม่ อ่าน 85 ครั้ง     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง  อ่าน 53 ครั้ง    

หน้าแรก ข่าววิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 หลักสูตรสถานศึกษาประถม****สามารถดาวน์โหลดได้ มาใหม่ อ่าน 72 ครั้ง72002 ก.พ. 2563
หน้าแรก ข่าวกิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ วัดเขาหลาง อ่าน 69 ครั้ง69002 ก.พ. 2563
 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่  5 รูป มาใหม่ อ่าน 68 ครั้ง68002 ก.พ. 2563
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 รับสมัครนักเรียนใหม่ อ่าน 88 ครั้ง88011 ก.พ. 2563
 ปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมเทศนาจากพระครูถาวรธรรมนิเท... 13 รูป อ่าน 70 ครั้ง70007 ก.พ. 2563
 การประเมินคุณภาพภายนอกจาก 10 รูป อ่าน 68 ครั้ง68007 ก.พ. 2563
 จัดทำเครื่องเล่นและปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น 4 รูป มาใหม่ อ่าน 85 ครั้ง85002 ก.พ. 2563
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อ่าน 77 ครั้ง77002 ก.พ. 2563
 ขอเชิญร่วมกิจกรรม  อ่าน 105 ครั้ง105005 มิ.ย. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลาง อ.... อ่าน 136 ครั้ง136026 ม.ค. 2561
 เป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน...ลำดับที่ 3 จาก โรงเรียน... อ่าน 157 ครั้ง157006 ธ.ค. 2560
 ฝ่ายบริหาร บ.ซีพีออลล์ เยี่ยมชมโครงการของเรียนชุมชน... อ่าน 143 ครั้ง143008 ก.ย. 2560
 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่ อ่าน 163 ครั้ง163008 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ไปร่่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใ... มาใหม่ อ่าน 240 ครั้ง24 ธ.ค. 2559
 ภูมิใจกับความสำเร็จ อ่าน 199 ครั้ง13 ส.ค. 2559
 ขอแสดงความยินดีกับกิจกรรมการสวดมนต์แปล อังกฤษ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลาง มาใหม่ อ่าน 194 ครั้ง31 ม.ค. 2560
 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง...ขอแสดงความยินดีกับ ๒ รางวัลชนะเลิศ การประกว... มาใหม่ อ่าน 185 ครั้ง21 ก.พ. 2560
 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ขอแสดงความยินดีกับรางวัล การประกวดบรรยายธรรม ... มาใหม่ อ่าน 180 ครั้ง16 ก.พ. 2560
 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่ อ่าน 163 ครั้ง08 ก.ย. 2560
 The English skills contest 2016 มาใหม่ อ่าน 160 ครั้ง11 ก.ค. 2559
 ร่วมภาคภูมิใจกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ มาใหม่ อ่าน 159 ครั้ง16 พ.ค. 2560
 เป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน...ลำดับที่ 3 จาก โรงเรียนทั้งหมด 131 โรงเรียน... อ่าน 157 ครั้ง06 ธ.ค. 2560
 ฝ่ายบริหาร บ.ซีพีออลล์ เยี่ยมชมโครงการของเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง อ่าน 143 ครั้ง08 ก.ย. 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทรศัพท์ : 077-507857 โทรสาร : 077-507856 E-mail : khaolang005@gmail.com เว็บไซต์ : www.khaolangschool.ac.th