ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1086110172
รหัส Smis 8 หลัก : 86020050
รหัส Obec 6 หลัก : 110172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านเขาหลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchonbankhaolang
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านเขาหลาง ตำบล : ทุ่งหลวง อำเภอ : ละแม จังหวัด : ชุมพร รหัสไปรษณีย์ : 86170
โทรศัพท์ : 077507857 โทรสาร : 077507856
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 7 มีนาคม 2507
อีเมล์ : khaolang005@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.khaolangschool.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ละแม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ทุ่งหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ: 25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6 กม.
ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:30:46 น.
 

กลับหน้าแรก