ดาวโหลดเอกสาร กลับหน้าแรก

เอกสารของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางประจำปีการศึกษา 2558 ไฟล์Œ PDF
  ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาทุ่งหลวงสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ไฟล์Œ Word
   
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้/สื่อเพื่อการศึกษา

  แบบฝึกทักษะการสอนภาษาไทยแนวPISA
  แบบฝึกคณิตศาสตร์ [จากสสวท.]
   
   

อื่นๆ ที่น่าสนใจ

  วิจัยในชั้นเรียน 113 เรื่อง อนุบาล1 - ป.6
  โปรแกรม Photoscape
   
   

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรก