ข้อมูลการติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทรศัพท์ : 077-507857 โทรสาร : 077-507856

E-mail : khaolang005@gmail.com

เว็บไซต์ : www.khaolangschool.ac.th 

 

กลับหน้าแรก